[630108] มอบกระเช้าปีใหม่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

8 ม.ค. 2563 : นายอำนวย ศรีระแก้ว ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

(Visited 1 times, 1 visits today)