[630108] มอบกระเช้าปีใหม่ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

8 ม.ค. 2563 : นายอำนวย ศรีระแก้ว ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ นายสมโชค ใหม่ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

(Visited 1 times, 1 visits today)