[630109] บุคลากร ศพช ยะลา ร่วมทำบุญ ในวันพระ

9 ม.ค. 2563 : เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ร่วมนำปิ่นโต และปัจจัย ทำบุญถวายพระในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา ณ วัดยูปาราม ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)