[630113] เตรียมฐานการเรียนรู้ “คนเอาถ่าน”

13 ม.ค. 2563 : นายอภิเชษฐ เกิดมี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและอาคารสถานที่ นำทีมงาน ศพช.ยะลา ดำเนินการเตรียมสถานที่เพื่อจัดทำฐานการเรียนรู้ “คนเอาถ่าน” ตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)