[630114] เตรียมสถานที่จัดทำ โคก หนอง นา โมเดล

14 ม.ค. 2563 : นายอภิเชษฐ เกิดมี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและอาคารสถานที่ นำทีมงาน ศพช.ยะลา ดำเนินการเตรียมสถานที่เพื่อจัดทำโคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)