[640715] ติดตั้งป้ายรหัสประจำต้นไม้ในพื้นที่แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แปลงที่ 3

15 ก.ค. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา มอบหมายให้ นายวีรกิตติ์ เพชรโชติ นักวิชาการพัฒนาชุนชำนาญการ พร้อมทีมงาน ดำเนินการติดตั้งป้ายรหัสประจำต้นไม้ในพื้นที่แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (แปลงที่ 3) (ครั้งที่ 6) ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ของศูนย์ฯ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)