[640715] ประชุมการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

15 ก.ค. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ร่วมประชุมเพื่อจัดทำเอกสารขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นของกรมการพัฒนาชุมชน ในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ตามแผนการกำหนดตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)