[640716] เตรียมพื้นที่ กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี – สวนสมุนไพรต้านภัยโควิท

16 ก.ค. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา พร้อม นายอภิเชษฐ เกิดมี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและอาคารสถานที่ นำลูกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการ ร่วมเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกสมุนไพร จำนวน 38 ชนิด ในกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี – สวนสมุนไพรต้านภัยโควิท” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณบ้านพัก ผอ.ศพช.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)