[640720] ประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน

20 ก.ค. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา, นายศุภฤกษ์ หงอสกุล ครูชำนาญการ วิชาดนตรีสากล โรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมคัดเลือกคลิปวีดิโอการประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง “เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน” ระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน (ภาคใต้ตอนล่าง) ตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน โดยคัดเลือกจากคลิปวีดิโอทีมชนะเลิศในระดับจังหวัด ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)