[640725] ร่วมประชุมข้อราชการเร่งด่วน

25 ก.ค. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ร่วมการประชุมข้อราชการเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชนจะต้องดำเนินการ ตามนโยบายของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ‎ZOOM Cloud Meetings ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
โดยมีเรื่องที่ต้องดำเนินการ ดังนี้
1. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้วิกฤต COVID-19
ในการนี้มี นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)