[640727] ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2564

27 ก.ค. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ‎ZOOM Cloud Meetings เพื่อรับทราบรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)