[640701] กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 ก.ค. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าโต๊ะ​หมู่ประดิษฐาน​พระบรมฉายาลักษณ์​พร้อมเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)