[640728] กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี – สวนสมุนไพรต้านภัยโควิด

28 ก.ค. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมข้าราชการ และลูกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการ ร่วมปลูกสมุนไพร จำนวน 38 ชนิด ในกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี – สวนสมุนไพรต้านภัยโควิด” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณบ้านพัก ผอ.ศพช.ยะลา
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)