[640818] ร่วมประชุมหารือข้อราชการของสถาบันการพัฒนาชุมชน

18 ส.ค. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานต่าง ๆ ร่วมการประชุมหารือข้อราชการเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชนจะต้องดำเนินการ ตามนโยบายของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ‎ZOOM Cloud Meetings ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
โดยมีเรื่องที่ต้องดำเนินการ ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2/2564 ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2564
2. การเร่งรัดการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ให้แล้วเสร็จ
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
4. ศูนย์เรียนรู้ อำเภอละ 1 แห่ง
5. การวางแผนการดำเนินงาน ปี 2565
5.1 การยกระดับ ZOOM โดยการใช้โปรแกรม white board online
5.2 งบปรับปรุงและก่อสร้างของศูนย์ศึกษาแะพัฒนาชุมชน
6. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวในพื้นที่ ให้เขียนเนื้อข่าวที่เชื่อมโยงกับดินโลกและติดแฮชแท็ก ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564
ในการนี้มี นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)