108 อาชีพแก้จน EP.4 พริก มัจฉาหลงไพร

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ขานรับแนวพัฒนา ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เดินหน้าสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลักสูตรเมนูอาชีพระยะสั้น “108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” เปิดหลักสูตรอาชีพ EP.4 หลักสูตรการทำ “น้ำพริก มัจฉาหลงไพร” สอดรับกับแผนการพัฒนาชุมชน

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับครอบครัวและชุมชน

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา เปิดหลักสูตรอาชีพ EP.4 หลักสูตรการทำน้ำพริก “มัจฉาหลงไพร” ซึ่งเป็นการผสมผสานสูตรการทำน้ำพริกสูตรเด็ดเพื่อสุขภาพ โดยใช้พืชผักสมุนไพรที่หาได้ง่ายและปลูกได้เอง จากโคก หนอง นาโมเดล ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา รวมถึงพืชผักสมุนไพร/ผักเครื่องเคียง (ทางภาคใต้เรียกผักเหนาะ) จากครัวเรือนในชุมชน ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

“น้ำพริก” เป็นอาหารหลักคู่ครัวคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะขาดไม่ได้ในสำรับอาหารไทย ส่วนผสมและวิธีการรับประทานมักจะรับประทานคู่กับผักเครื่องเคียง “ผักเหนาะ” ที่ให้รสชาติแถมยังให้คุณประโยชน์มากมาย ส่วนวิธีการทำ “น้ำพริกมัจฉาหลงไพร” นั้นก็ง่ายและประหยัด เพราะส่วนผสมหลักของน้ำพริกนั้นมากจากพืชผักสมุนไพรที่เราสามารถปลูกได้เอง ปลูกไว้ในพื้นที่ข้างบ้าน ปลูกไว้บนโคก หนอง นาโมเดล หรือพืชผักสวนครัวที่หาได้ง่ายทั่วไป มีประโยชน์กับร่างกาย อาทิเช่น กระเทียม พริก หอมแดง ตะไคร้ ข่า และกระชาย วัตถุดิบต่าง ๆ จัดเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา ได้แก่ พริก ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ กระเทียม มีสาร “อัลลิซิน” มีฤทธิ์ช่วยลดความดันโลหิต เป็นต้น

นอกจากนี้ “น้ำพริก” เรามักจะรับประทานคู่กับ ผักเครื่องเคียง “ผักเหนาะ” ทำให้คนไทยหันมารับประทานผักได้มากขึ้นด้วย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พืชผักที่มีอยู่ในแต่ละพื้นถิ่นที่นำมารับประทานคู่กับน้ำพริกอีกด้วย

หลักสูตรการทำน้ำพริก “มัจฉาหลงไพร” จึงเป็นอีกหนึ่งเมนูอาชีพทางเลือก ให้กับประชาชนทั่วไปได้มีอาชีพทางเลือกเพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกเพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมโลกในยุค New normal นี้ได้

ทั้งนี้ “หลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” เน้นในเรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” และโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งขณะนี้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง 11 ศูนย์ทั่วประเทศได้ดำเนินการแล้ว จึงได้มีการนำผลผลิตจากโครงการดังกล่าวมาต่อยอด ฝึกอบรมอาชีพให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และขยายผลสานต่อการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีอาชีพที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

อนึ่ง สำหรับประชาชนที่สนใจจะพัฒนาตนเอง สามารถติดตามข่าวสารการฝึกอบรม ได้จากเว็บไซต์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่งทั่วประเทศ ที่ https://www.cdd.go.th/contact-us/learning-community-development-center ทั้งนี้การฝึกอบรมยึดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 5 คน ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด

คลิปวิดีโอการทำน้ำพริก “มัจฉาหลงไพร” https://youtu.be/ui0h8E3lA_U

(Visited 1 times, 1 visits today)