[641110] โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ สอ.พช. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

10 พ.ย. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา ตัวแทนสหกรณ์ พร้อมสมาชิก สอ.พช. ร่วมกิจกรรม ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ สอ.พช. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ประจำปี 2564 โดยได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ชุด PPE) ให้แก่ ศูนย์กู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะลา ซึ่งเป็นหน่วยกู้ภัยที่ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด ณ ศูนย์กู้ภัยแม่กอเหนี่ยวยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)