[641117] กิจกรรม Big Cleaning Day – พุธพัฒนา

17 พ.ย. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา มอบหมายให้ นายอภิเชษฐ เกิดมี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและอาคารสถานที่ นำลูกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการ ร่วมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสนามฟุตบอล ในกิจกรรม “Big Cleaning Day – พุธพัฒนา” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)