[650107] มอบกระเช้าปีใหม่ กำนันตำบลสะเตงนอก

7 ม.ค. 2565 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ นายอับดุลการิม กรียอ กำนันตำบลสะเตงนอก เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช 2565 ณ บ้านพักกำนันตำบลสะเตงนอก

(Visited 1 times, 1 visits today)