[650107] มอบกระเช้าปีใหม่ เทศบาลนครยะลา

7 ม.ค. 2565 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช 2565 ณ สำนักงานเทศบาลนครยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)