[650111] ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Pre-Research Learning

11 ม.ค. 2565 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา มอบหมายให้ นายนรวีร์ จันทร์สิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและงานวิจัย ผช.ผอ.ศพช.ยะลา และทีมงานคณะทำงานด้านงานวิจัย ศพช.ยะลา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ Pre-Research Learning : ก้าวแรกสู่งานวิจัย ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ‎ZOOM Cloud Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำวิจัยเบื้องต้น และเตรียมความพร้อมบุคลากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ก่อนดำเนินการวิจัย, การฝึกอบรมโครงการ พัฒนาและยกระดับงานวิจัยของหน่วยงานฝึกอบรมในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
ในการนี้มี นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงานกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นวิทยากร

(Visited 1 times, 1 visits today)