[650809] โครงการอำเภอนำร่องกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ วันที่ 4

9 ส.ค. 2565 : นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 1 อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา แบบ Onsite ปฏิบัติการจริงเชื่อมโยงผ่านระบบ Zoom Could Meeting ในระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2565 โดยมี พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นผู้มอบใบปัญญาบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ และมี นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
และในวันนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ “พัฒนา 3 ขุมพลัง “พลังกาย พลังปัญญา พลังใจ” กิจกรรมรับอรุณ” โดย ทีมวิทยากร ศพช.ยะลา
2. กิจกรรม “ทำบุญใส่บาตร / กตัญญูต่อสถานที่”
3. บรรยาย “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่อำเภอนำร่องจังหวัด จากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่” โดย ผอ.กฤษณะ พินิจ และทีมวิทยากรจากสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
4. พิธีมอบปัญญาบัตร โดย พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)