[650811] ร่วมประชุมถอดบทเรียนกระบวนการจัดการความรู้ A-I-C

11 ส.ค. 2565 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ร่วมประชุมถอดบทเรียนกระบวนการจัดการความรู้ การวางแผนชุมชนอย่างบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ A-I-C ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 1 แบบ Onsite ปฏิบัติการจริงเชื่อมโยงผ่านระบบ Zoom Could Meeting ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
ในการนี้มี นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)