[650822] ร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต

22 ส.ค. 2565 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565 เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการประกวดคัดสรรกลุ่มวิสาหกิจต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการกลุ่มที่เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งจัดโดย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ ‎ZOOM Cloud Meetings ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)