[651111] ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขอรับงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567

11 พ.ย. 2565 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการขอรับงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ‎ZOOM Cloud Meetings
ในการนี้มี นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)