[651117] ประชุมทบทวนการจัดทำข้อมูลการพัฒนาพื้นที่และอาคารของ ศพช./วพช.

17 พ.ย. 2565 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และศูนย์สารภี สตูล เข้าร่วมประชุมทบทวนการจัดทำข้อมูลการพัฒนาพื้นที่และอาคารของ ศพช./วพช. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ‎ZOOM Cloud Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปทบทวน และติดตามการจัดทำข้อมูลการพัฒนาพื้นที่และอาคารของ ศพช./วพช. สำหรับการของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงพิเศษ หรือ SEDZ ในการนี้มี นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)