[651123] กิจกรรม Big Cleaning Day – พุธพัฒนา

23 พ.ย. 2565 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ร่วมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกำแพงหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และอาคารหอพักหลังเก่า พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นปอเทือง บริเวณหลังอาคารหอพัก “เรือนรวงผึ้ง” ในกิจกรรม “Big Cleaning Day – พุธพัฒนา” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)