ติดต่อเรา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

78 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์ 073-274498

โทรสาร 073-274499

(Visited 1 times, 1 visits today)