ติดต่อเรา

แผนที่

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1981.990817691069!2d101.2817417!3d6.5240023!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x76de46166cc7f32!2sCommunity+Development+Academic+Aid+Center+9!5e0!3m2!1sen!2sth!4v1494851631781" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

78 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-274498 โทรสาร 073-274499
(Visited 1 times, 1 visits today)