ศรีตรัง

ศรีตรัง

ชื่ออื่น แคฝอย (กรุงเทพฯ), ศรีตรัง (ตรัง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Jacaranda filicifolia D.Don
ชื่อภาษาอังกฤษ Jacaranda, Green ebony

เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 5–10 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มโปร่ง เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทาเกลี้ยงและเรียบ แตกเป็นแผ่นเล็กๆ หลุดร่อนได้ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก กลุ่มใบจับกันเป็นแผงคล้ายใบเฟิร์น หรือหางนกยูง ยาวราว 30 – 40 เซนติเมตร ใบย่อยขนาดเล็กมากยาวราว 7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ออกตามก้านใบเป็นคู่ ๆ แผงละประมาณ 30 – 35 ซม. ออกดอกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่ง ดอกสีม่วง มีกลิ่นหอมอ่อน กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมกันเป็นหลอด เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ.ม. ช่วงที่ออกดอก มักจะทิ้งใบหมดต้น ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม เป็นผลประมาณเดือน เมษายน-พฤษภาคม ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก ผลแห้งแตกเป็นฝักสีน้ำตาลอ่อน กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 2.2-2.5 ซม.

สรรพคุณ

 • เปลือกไม้ ใช้ทาล้างแผลเปื่อย แผลพุพอง
 • ใบ ใช้ผสมกับเปลือกไม้ รักษาโรคซิฟิลิสและโกโนเรีย ใช้ในการรักษาบาดแผล
 • เนื้อไม้ มีรสเฝื่อน ฝาด แก้ท้องบวม ขับพยาธิ ตกเลือด
 • ดอก ช่วยยับยั้งการเติบโตของเชื้อโรค

ประโยชน์

 • ใช้ทำเป็นโครงของเฟอร์นิเจอร์
 • นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ปลูกตามสวนหย่อม
 • ใช้ทำพื้นปาร์เกต์ กีตาร์ ทำเปียโน

อ้างอิง

 1. เดชา ศิริภัทร. นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่ 357. ต้นไม้ใบหญ้า, 2552.
 2. วัลลิ์รุกขบุปผชาติ ตามรอยพระบาทบรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 3. สำนักงานหอพรรณไม้ – กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 4. สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)
 5. https://sites.google.com/site/nurmasahlah/srrphkhun-khxng-dxk-sritrang
 6. https://www.royalparkrajapruek.org/Plants/view?id=834
 7. https://www.dnp.go.th/EPAC/province_plant/tang.htm
(Visited 1 times, 1 visits today)