[621125] หลักสูตร OTOP กับธุรกิจในยุคดิจิตอล (พัฒนาการอำเภอ)

25 พ.ย. 2562 : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสรรถนะพัฒนาการอำเภอ หลักสูตร OTOP กับธุรกิจในยุคดิจิตอล ในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มเป้าหมายคือ พัฒนาการอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 77 คน โดยมี นายอำนวย ศรีระแก้ว ผอ.ศพช.ยะลา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมปาล์ม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)