[621127] หลักสูตร OTOP กับธุรกิจในยุคดิจิตอล (พัฒนาการอำเภอ)

27 พ.ย. 2562 : บรรยากาศการในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสรรถนะพัฒนาการอำเภอ หลักสูตร OTOP กับธุรกิจในยุคดิจิตอล โดยในวันนี้มี นายอำนวย ศรีระแก้ว ผอ.ศพช.ยะลา ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การตั้งเป้าหมายองค์กร (OKRs)” ณ หอประชุมปาล์ม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)