[621203] ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้าง ศูนย์ฯ ยะลา

3 ธ.ค. 2562 : นายอำนวย ศรีระแก้ว ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมข้าราชการ และลูกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานส่วนราชการ ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 12/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)