[621209] หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล

9 ธ.ค. 2562 : นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล ในระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2562 กลุ่มเป้าหมายคือ พัฒนากรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 85 คน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563” โดยมี นายอำนวย ศรีระแก้ว ผอ.ศพช.ยะลา เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ หอประชุมปาล์ม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ในการนี้มี นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผอ.กลุ่มงานจัดการความรู้ พร้อมคณะติดตามจากสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมสังเกตุการณ์กระบวนการฝึกอบรมโครงการ ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)