[621218] ดูงาน โคก หนอง นา

18 ธ.ค. 2562 : ทีมงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานพื้นที่ โคก หนอง นา ของกลุ่มหมู่บ้านตาโงง เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีการสำหรับนำมาปรับใช้ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ณ บ้านตาโงง ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)