[630107] สวัสดีปีใหม่

7 ม.ค. 2563 : นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มาเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบของขวัญวันปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช 2563 โดยมี นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ให้การต้อนรับ และร่วมขอพรปีใหม่จากท่านผู้ตรวจฯ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)