[640318] ร่วมประชุมสามัญ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

18 มี.ค. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา เข้าร่วมประชุมสามัญ ครั้งที่ 5 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม ในการนี้มี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และ นายสมโชค ใหม่ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวสรุปและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

(Visited 1 times, 1 visits today)