[640610] ร่วมประชุมวาระพิเศษ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

10 มิ.ย. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา เข้าร่วมประชุมวาระพิเศษ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และขอขยายพื้นที่ โดยขอใช้พื้นที่ของทางศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา เพื่อรองรับปริมาณนักเรียนที่มากขี้น โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม ในการนี้มี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ นายสมโชค ใหม่ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวสรุปและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

(Visited 1 times, 1 visits today)