[640623] พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

23 มิ.ย. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา มอบหมายให้ นายนรวีร์ จันทร์สิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและงานวิจัย ผช.ผอ.ศพช.ยะลา เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จำนวน 9 กองทุนๆ ละ 8,000 บาท พร้อมพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 9 หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ หอประชุมปาล์ม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีฯ และมี นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)