[640706] ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีปรับพื้นที่ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร เฟส 2

6 ก.ค. 2564 : นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีปรับพื้นที่เป็นแปลงปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นต้นแบบในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” ณ บริเวณบ้านพักนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Visited 1 times, 1 visits today)