[650912] อพช พร้อมคณะ เยี่ยมชมเรือนพระประทับ

12 ก.ย. 2565 : นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อม ดร.ศศิธร จันทมฤก ภริยา, นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7, นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส และนายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนพระประทับ รัชกาลที่ 9 โดยมี นายปัญญา น่วมประวัติ ผอ.ศพช.ยะลา ให้การต้อนรับ และมีทีมงาน ศพช.ยะลา เป็นวิทยากรพาชม ณ เรือนพระประทับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)